BYGHERRERÅDGIVNING

Vi rådgiver private bygherrer, erhvervskunder samt almene og offentlige bygherrer.
Vores ydelser strækker sig fra idéudvikling over projektering og byggestyring til aflevering og 5 års gennemgang.

Vi søger de relevante myndigheder om landzonetilladelse, miljøtilladelse, byggetilladelse mv.
Vi samarbejder gerne ved udvikling af lokalplanforslag, hvis dit projekt kræver det.

Vi har mange års erfaring med brandskader og andre byggeskader.

I byggefasen foretager vi tilsyn med opgaven og sikrer, at det byggeri der udføres, lever op til kontrakten og de tilhørende tegninger og beskrivelser samt at der udføres godt håndværk.

Ved byggeriets afslutning gennemgår vi byggeriet sammen med dig og byggefirmaet, så en overdragelse kan finde sted uden væsentlige mangler og følger op på, at eventuelle mangler udbedres. 

Brandskade eller anden bygningsskade

I forbindelse med brandskade eller anden bygningsskade yder vi teknisk rådgivning. Således at I fra starten har en professionel medspiller, som kan forhandle for eller vejlede Jer ved vurdering og opgørelse af skaden, når dette skal forhandles med bygningstaksatoren fra forsikringsselskabet.

Det er normalt i Jeres bygningsforsikring, at der ydes erstatning til teknisk rådgivning indenfor afsatte rammer, hvilket dækker såvel skadeopgørelse som bistand til myndighedsbehandling, indhentning af tilbud på håndværksarbejderne samt tilsyn i byggeperioden.

Vi har mere end 40 års erfaring i behandling af sådanne sager og har bistået over 300 klienter i at få den bedst mulige erstatning samt evt. at projektere enten en renovering efter skaden eller et nyt hus.

Kontakt os, så tager vi et indledende, uforpligtende møde, hvor vi kan gennemgå den aktuelle sag, så vi kan komme med et tilbud på teknisk rådgivning.