Offentligt byggeri

Vi tilbyder bygherrerådgivning for offentlige bygherrer og selvejende institutioner.

Vi har fokus på brugernes særlige behov og sammen med bygherren skaber vi æstetiske og funktionelle løsninger.
Vi er aktive medspillere for alle typer af offentlige og halvoffentlige virksomheder med behov for nybyggeri, ombygning eller udvidelse.

Vi rådgiver i alle byggeriet faser fra idéudvikling til aflevering og 5 års eftersyn.

Vores arkitekter har mange års erfaring med almennyttige boliger, ældreboliger, institutioner og skoler.

Nybyggeri, tilbygninger og renoveringsopgaver

Idéudvikling og byggeprogram
Budgettering
Bygherrerådgivning
Byggeansøgning og lokalplan
Udførelsesprojekt, hovedprojekt
Økonomistyring

Byggeledelse
Projektopfølgning
Fagtilsyn
Kvalitetsstyring
Miljøscreening
1-5 års eftersyn