MYNDIGHEDSPROJEKT eller “forprojekt”

For opnå byggetilladelse til et byggeri som overskrider en vis størrelse, skal myndighederne spørges om lov. Ud over kommunens embedsmænd kan det dreje sig om kommunalbestyrelsen, regionen, fredningsmyndighederne og miljømyndighederne.

Byggeandragende indsendes digitalt via WEB-portalen Byg og Miljø.