Professionelle bygherrer, erhverv

Vi tilbyder bygherrerådgivning for professionelle erhvervskunder.

Vi har fokus på virksomhedernes særlige behov og sammen med ejerne skaber vi æstetiske og funktionelle løsninger.
Vi er aktive medspillere for alle typer virksomheder med behov for nybyggeri, ombygning eller udvidelse.

Vi rådgiver i alle byggeriet faser fra idéudvikling til aflevering og 5 års eftersyn.

Nybyggeri, tilbygninger og renoveringsopgaver

Ideudvikling og byggeprogram
Budgettering
Bygherrerådgivning
Byggeansøgning og lokalplan
Udførelsesprojekt, hovedprojekt
Økonomistyring

Byggeledelse
Projektopfølgning
Fagtilsyn
Kvalitetsstyring
Miljøscreening
1-5 års eftersyn